Styrelsen

DIOs styrelse 2019-2020

Charlotta Svalander, ordförande
Charlotta.svalander@skane.se
Anna Bjerklund, kassör
Emma Wilandh, ledamot
Frida Hansson, sekreterare
Isabelle Larsson, medlemsansvarig
Mikael Nilsson, ledamot
Stina Bodén, vice ordförande

Revisor

Emma Nisukangas 

Valberedning

Maria Lancha
Camilla Hansson