Styrelsen

DIOs styrelse 2020-2021

Emma Wilandh, ordförande
emma.wilandh@regionorebrolan.se
Anna Bjerklund, kassör
Frida Hansson, sekreterare
Stina Bodén, vice ordförande
Isabelle Larsson, medlemsansvarig
Mikael Nilsson, ledamot
Frida Karlsson Videhult, ledamot

Valberedning


Camilla Hansson, sammankallande
Charlotta Svalander